24 Mayıs 2016 Salı

"Activate Dimensions"

Birden fazla nesne seçili olduğunda "Temporary Dimension"lar ekranda gözükmez. Bu durumda seçili olan nesneleri kaydırmak için "Move" komutunu çalıştırabiliriz.


Diğer bir seçenek ise Options Bar'daki "Activate Dimensions" butonudur. Butona bastığımızda "Temporary Dimension"lar görüntülenecektir."Temporary Dimension"ları grip noktalarından ihtiyacımıza göre kaydırıp değerlerini değiştirebiliriz. Seçili olan nesnelerin tümü kaydırılır.11 Mayıs 2016 Çarşamba

Giydirme Cephe Kayıtlarını Kesitlerde Daha Detaylı Göstermek İçin

Plan ve kesit görünümlerinde tek bir dikdörtgen çerçeve şeklinde gözüken giydirme cephe kayıtlarının kesitlerde daha detaylı gözükmesi için gerekli adımlar şunlar:Kayıtlar için "Edit Type" penceresinden tanımlı olan profilin ismine bakıp o profilin family dosyasını açın. Profil family'si alttaki gibi gözükür.Family dosyasında profili daha detaylı hale getirmek için detaylı halini CAD dosyası olarak hazırlayıp "Import CAD" komutu ile import edebilir veya "Detail Component" komutu ile kayıt detayı içeren family dosyası bulup getirebiliriz.Detaylı halinin sadece "Fine" detay seviyesinde gözükmesi için ilgili çizgileri seçip "Visibility Settings" butonuna basın."Family element visibility settings" penceresinde Coarse ve Medium detay seviyelerinin check işaretini kaldırın."Load into Project" komutu ile profilin bu halini projeye aktarın. Kesitin görünüm ayarı "Fine" detay seviyesinde ise kayıtlar alttaki gibi detaylı gözükecektir.Plan görünümünün detay seviyesi de "Fine" ise kayıtlar planda da bu şekilde gözükür.Planda tekrar tek bir dikdörtgen çerçeve olarak gözükmesi için plan görünümünde iken "Visibility Graphics" penceresini açın. Curtain Wall Mullions isimli model kategorisi için "Detail Level" sütununda By View seçeneğinin yerine Coarse detay seviyesini seçin.Böylelikle kesitlerde detaylı olarak gözüken kayıtların planda yine dikdörtgen çerçeve şeklinde gözükmesi sağlanır.Benzer şekilde istediğimiz kategoriler için görünümde belirlenen detay seviyesinin yerine başka bir detay seviyesi seçebiliriz.

Project Browser'da Planların Kota Göre Sıralanması

Project Browser'da plan görünümleri kot bilgisine göre sıralanmamış gelebilir.Planları kota göre sıralatmak için "Views (all)" başlığı üzerinde sağ tuş yapıp "Browser Organization" seçeneğini çalıştırın.Açılan "Browser Organization" penceresinde "New" butonuna basıp "Kota Göre" ismini girin."Grouping and Sorting" sekmesine geçin. Görünümlerin plan, kesit, cephe, vs. başlıkları altında gruplanması için "Group by" özelliğini Family and Type, planların kota göre sıralanması için "Sort by" özelliğini Associated Level olarak tanımlayın."Kota Göre" isimli seçeneği işaretleyin.Project Browser'da plan görünümleri kota göre sıralanacaktır.