22 Ekim 2015 Perşembe

"Orient to View" ile 3D Görüntüleme

"Orient to View" aracı tek bir katın 3-Boyutlu modelini veya 3-Boyutlu kesitini kolaylıkla görüntülemeyi sağlar.


Tek bir katın 3D modelini görüntülemek için:
  • "Project Browser > 3D Views > {3D}" isimli görünümün üzerinde sağ tuş yapın ve "Duplicate View > Duplicate" ile görünümün kopyasını oluşturun.
  • "{3D} Copy 1" ismini görüntülemek istediğiniz katın ismini vererek ve sonuna da "3D" ekini ekleyerek değiştirin.
  • "View Cube" üzerinde sağ tuş yapıp "Orient to View > Floor Plans > kat ismi"ni seçin.


  • "Shift+mouse" topu ile "Orbit" yapın. Sadece o katın model elemanları görüntülenecektir.


  • Gözükmesini istemediğiniz elemanlar varsa "Section Box" veya "Hide in View" araçları ile gizleyin.
Tek bir katın 3B model görünümü için kullanılan yüksekliği ayarlamak için:

"Orient to View" aracı ile elde edilen 3D görünümün yükseklik aralığı için ilgili katın kat planındaki "View Range" değerleri kulanılır. "Top" için bu değer "2300 mm" olarak gelir. Yukarıdaki örnekte uzun cephelerde yer alan pencerelerin kesildiğini görüyoruz. Değeri "3000 mm" olarak değiştirelim.3D görünümde pencereler tam gözükecektir.


"Orient to View" aracını kesit görünümü için de kullanabiliriz:
Hiç yorum yok: